Kalkulator

Dynamiczny kalkulator oparty o JavaScript. Wysłanie kalkulacji odbywa się w tel, bez przeładowania strony, tak samo same obliczenia wykonują się… Czytaj więcej

noRODOlib

Projekt jeszcze w zbyt wczesnej fazie aby go pokazać, ale w skrócie: biblioteka JavaScript, która umożliwia przechowywanie wszystkich danych związanych… Czytaj więcej