Inclus

Przeniesienie strony, bazy danych i wszystkich wiadomości email na nowy serwer, czas operacji nie przekroczył czasu propagacji zmian w rekordach DNS (czyli poniżej 24h). Najdłużą i najnudniejszą operacją było kopiowanie maili z serwera na serwer. Przeniesienie strony pozwoliło zmniejszyć koszty utrzymania oraz przyśpieszyło działanie strony (nowa, lepsza oferta od innej firmy hostingowej).

Strona bez aktywnej opieki (ale zgodnie z zasadami w FaQ, możliwa szybka pomoc w sytuacjach awaryjnych).

Bookmark the permalink.